Phan Trung Nguyên

Phan Trung Nguyên

Thông tin liên hệ

29-12-1992

0357 096 209

nguyenpl117@gmail.com

Na Tủn - Ôn Lương - Phú Lương - Thái Nguyên

Mục tiêu nghề nghiệp

- Với sự yêu thích đối với ngành lập trình và kiến thức mình có, tôi mong muốn những gì mình làm ra có thể mang lại lợi ích cho người sử dụng.

Kỹ Năng

HTML, CSS, Bootstrap
Javascript, jquery
PHP
SQL
Làm việc nhóm
NodeJS, Express, LoopBack
NodeJS-GraphQL, TypeScript
Codeigniter, Laravel, Phalcon
Angular
ReactJS
Redis
Android
Mongodb
Giao tiếp
Tiếng anh
Thuyết trình

Sở thích

123

Đọc sách
Nghe nhạc

Tác phẩm

Học vấn

2012 - 2015

Đại học: Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

06/2014 - 12/2015

- Viết phần mềm quản lý vận đơn logistics theo yêu cầu cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Phúc An

- Số người tham gia: 1 Người

- Công việc: Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và xây dựng hệ thống.

- Ngôn ngữ: PHP - codeigniter


01/2016 - 04/2016

- Viết phần mềm quản lý giấy tờ cho 1 cá nhân yêu cầu.

- Số người tham gia: 1 Người

- Công việc: Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và xây dựng hệ thống.

- Ngôn ngữ: PHP - codeigniter


04/2016 - 08/2016

- Viết phần mềm quản lý kho - bán hàng theo yêu cầu công ty kem Goofoo

- Số người tham gia: 2 Người

- Công việc: Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và xây dựng hệ thống.

- Ngôn ngữ: PHP - codeigniter


08/2016 - 12/2018

- Nhân viên tại công ty biznet

- Tham gia dự án Bizsale
- Số người tham gia: 10-20 người
- Công việc:
+ 08/2016 - 02/2017: Viết backend hệ thống bizsale (PHP - Phalcon - nodejs), thiết kế csdl (mysql, mongodb, redis).
+ 02/2017 - 12/2018: Tham gia viết frontend bằng angular cho bizsale. ( hiện tại là viettelsale )


01/2019 - 06/2019

- Nhân viên tại công ty Công Ty Cổ Phần Khai Vấn Khởi Nghiệp

- Tham gia dự án khoinghiep
- Số người tham gia: 04 người
- Công việc:
+ 01/2019 - 06/2019: Viết backend hệ thống khoinghiep (PHP - nodejs), thiết kế csdl (mysql)
- website: https://khoinghiep.com